berta1-beskåret

Psykolog Berta vishnivetz, ph.d.
c/o SALIG
Masnedøgade 20, 2.sal.
2100 København Ø.
Tel. +45 - 2252 2507
Mail: bertavis@gmail.com
Kurser


Jeg tilbyder forskellige kurser og foredrag. De fleste kurser indeholder både en teoretisk og en praktisk del. Nedenfor har jeg opstillet nogle af mulighederne, men vi kan sammensætte et kursus eller workshop/undervisning specielt til jeres behov:

Stressforebyggelse og stresshåndtering. Egen stress, på arbejdspladsen, i familien, som studerende eller andet.

Tab, krise og sorg.

Krop og sundhed.

Empowerment.

Resiliens.

Kursets varighed aftales. Det kan være fra en halv dag til flere dage. Kurser kan strække sig over flere uger for at træne nogle af de strategier, som skal inkorporeres og beherskes.

Kurser kan være for en mindre eller større gruppe af mennesker i f.eks. institutioner, firmaer el.l.


Honorar aftales i forhold til kursets varighed, antal deltagere og særlige ønsker.