berta1-beskåret

Psykolog Berta vishnivetz, ph.d.
c/o SALIG
Masnedøgade 20, 2.sal.
2100 København Ø.
Tel. +45 - 2252 2507
Mail: bertavis@gmail.com
Stresshåndtering


Stress kan defineres som en dynamisk proces og tilstand af uligevægt og ubalance, som forårsages af yderst komplekse interaktioner mellem personen og miljøet.

Stress er blevet en folkesygdom i Danmark, og alle kan blive ramt af stress i det moderne, globale samfund med dets udfordringer. Det kan komme til udtryk gennem forskellige symptomer: muskel-spændinger, hyppige hovedpine eller negative tanker, træthed, irritabilitet, at arbejde i et højt gear uden at kunne koble fra, vægttab, fordøjelsesproblemer, manglende koncentration, søvnløshed og lignende.


Det tager to minutter at udløse ”stressreaktioner” (den fysiologiske alarmtilstand), men det tager op til to timer at komme ”sig selv” i en personlig balancetilstand. På trods af de beskrevne symptomer, manifesterer stress sig helt unikt hos hvert menneske. Derfor er mange ikke klar over, at de blev ramt af stress.


Men stress kan godt standses, og man kan komme tilbage til ”sig selv”. Jo tidligere man genkender sine stresssymptomer og søger hjælp, jo hurtigere kommer man over den.