berta1-beskåret

Psykolog Berta vishnivetz, ph.d.
c/o SALIG
Masnedøgade 20, 2.sal.
2100 København Ø.
Tel. +45 - 2252 2507
Mail: bertavis@gmail.com
Samtaleterapi

I terapien skaber vi et rum, hvor du får mulighed for at få sat ord på dine bekymringer og problemer.

Vi tager fat i de emner, du synes er vedkommende og relevante. Sammen udforsker vi de fornemmelser, tanker og følelser du oplever i hverdagen. Udgangspunktet for samtalen er et møde baseret på gensidig respekt, tillid og anerkendelse af dit univers. Formålet er, at du øger din evne til at reflektere over din adfærd og finde andre løsninger.

Din henvendelse kan tage afsæt i f.eks.: Bekymring, stress, tristhed, angst, eksistentielle spørgsmål eller fysiske symptomer som: Søvnløshed, spændinger, rastløshed, træthed og hovedpine.

I terapien skaber vi et rum, hvor du får mulighed for at få sat ord på dine bekymringer og problemer.