berta1-beskåret

Psykolog Berta vishnivetz, ph.d.
c/o SALIG
Masnedøgade 20, 2.sal.
2100 København Ø.
Tel. +45 - 2252 2507
Mail: bertavis@gmail.com
Eutoni


Ordet eutoni er hentet fra græsk. Eu betyder godt eller optimalt afbalanceret, tonus grundlæggende muskelspænding. Det betegner den bedst mulige balance/ligevægt, som et menneske kan opnå i kroppen og i samspillet med omgivelserne.


Eutonipædagogikken blev udviklet af Gerda Alexander i 1940'erne og fokuserer på en bevidstgørelse af kroppen. Det er en meget præcis og nuanceret metode til at forstå og genoprette kroppens balance.


I eutoniundervisning lægges der vægt på at forstå, acceptere og anvende de kropslige reaktioner som et budskab om kroppens nuværende tilstand. Efterhånden bliver individet bevidst om sin egen krop, så han/hun kan foretage de ændringer (såvel fysiske som psykiske), som er nødvendige for at opnå personlig balance, "eutonus".

Eutoni undervisning foregår i grupper og individuelt


Undervisning

  • Varighed ved individuelt konsultation er på 1 time til halvanden time.
  • Ved grupper er det halvanden til to timer.
  • Workshop 2 til 3 timer.