berta1-beskåret

Psykolog Berta vishnivetz, ph.d.
c/o SALIG
Masnedøgade 20, 2.sal.
2100 København Ø.
Tel. +45 - 2252 2507
Mail: bertavis@gmail.com
Praktisk info


Tavsheds pligt:

Som privat praktiserende psykolog er jeg underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer og Dansk psykolog Forenings regler.

Sessions, workshops og kurser tilbydes på følgende sprog:

• Konsultationer på dansk

• Sessions in English

• Sesiones en Español

• Consultas em Portugues

• Consultations en Francais