berta1-beskåret

Psykolog Berta vishnivetz, ph.d.
c/o SALIG
Masnedøgade 20, 2.sal.
2100 København Ø.
Tel. +45 - 2252 2507
Mail: bertavis@gmail.com
Eutoni metode

Eutoni-metoden kan beskrives som en "non-interference" pædagogik.

Eutoni fokuserer på en bevidstgørelse af kroppens rum, form og kontaktflade som består af bevidst hudstimulering, at udvikle kendskab til knoglernes placering og funktioner, "bevidst kontakt"-teknik, passive og aktive bevægelser, oplevelse af kropsrummet og volumen, velovervejet og præcis anvendelse af sin egen styrke i bevægelser f.eks. skubbe og løfte, genoprettelse af adækvat muskelelasticitet gennem "transport-princippet", dvs. at bevidstgøre de holdningsreflekser, som har indflydelse på alle bevægelser og holdninger, integration af disse principper gennem frie bevægelser i de daglige opgaver og i arbejdslivet.