berta1-beskåret

Psykolog Berta vishnivetz, ph.d.
c/o SALIG
Masnedøgade 20, 2.sal.
2100 København Ø.
Tel. +45 - 2252 2507
Mail: bertavis@gmail.com
Jeg tilbyder


I terapien skaber vi et rum, hvor du får mulighed til at forstå, tænke over og udtrykke dine bekymringer og problemer. Vi tager fat i de emner, du synes er vedkommende og relevante for at opnå klarhed og finde løsninger.

 

Samtaleterapi Læs mere >

Kropsterapi Læs mere >

Stresshåndtering Læs mere >

Kurser Læs mere >

 

Henvendelse kan tage afsæt i f.eks. tristhed, stress, angst, eksistentielle spørgsmål eller noget helt tredje. Da psykiske lidelser ofte også kommer til udtryk som fysiske symptomer, kan jeg, hvis du ønsker det, give dig afspændingsøvelser, som kan komplementere de terapeutiske samtaler.