berta1-beskåret

Psykolog Berta vishnivetz, ph.d.
c/o SALIG
Masnedøgade 20, 2.sal.
2100 København Ø.
Tel. +45 - 2252 2507
Mail: bertavis@gmail.com
Publikationer

2007 Nyhedsbrev. Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi. nr.15 September, årg. 8. ”Hverdags Koreografier”.
2006 Artikel i Social Kritik, Nr. 106, oktober: ”Flow og Læring”, artikel i samarbejdet med E. Mortensen.
2005 Arbejdshæfte baseret på undervisning og erfaring på DSH-K ; 1. udgave (2.ugave 2007) ”Flow og læring”.
2003 I Veje til mangfoldighed, kap.7: ”Smerte og Kultur”,  red. T. Jessen og E. Khanna, Frydenlund forlag.
2001 Rapport om Den Sociale Højskole – København og Århus: ”Erfaringer i undervisning i filosofi”, Skandinavisk Kongres om Forskning i Socialt Arbejde i Oslo. 
2001 Artikel i Psykolog Nyt, nr.22, s. 24-35: ”Stressaflastning og forebyggelse for sygeplejersker”, artikel i samarbejde med H. Svendsen.
2000 Rapport om forskningsprojekt:” Stress Aflastning og Forebyggelse for Sygeplejersker”, (KUA).
1995 Bog: “Eutonia, Educacao do corpo para o ser”, Summus, Sao Paulo, Brasilien.
1994 Bog:“Eutonia, Educación del cuerpo para el ser”, bog, Paidos, Buenos Aires, Argentina.
1993 Ph.D. afhandling:“The Expressions of Emotions”, ved Center for Audiologo¬pædi, IAAS, (KUA).